Onze mindtrainers voor kinderen

ONZE MINDTRAINERS voor kinderen

Mindtrainers voor kinderen is een platform van verschillende kindercoaches, orthopedagogen, leerkrachten etc. die dezelfde visie hebben: 

"Wij geloven dat een gezonde en gelukkige toekomst van een kind start bij vriendelijke aandacht voor de persoonlijke, mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door op jonge leeftijd kinderen te ondersteunen bij de bewustwording van hun eigen gedrag en emoties kunnen mentale, emotionele en fysieke problemen later in het leven mogelijk (deels) voorkomen worden. De dierenvriendjes helpen dit op een toegankelijke wijze te integreren in de dagelijkse praktijk"

Wij verzorgen trainingen in het onderwijs, zorg en aan het gezin. Kijk hieronder wie we zijn en wat we voor je kunnen betekenen.

Mindtrainer Kim Oostendorp

Kim is de bedenker van de dierenvriendjes. Zij verzorgt de trainersopleiding in onderwijs en zorg.

Wat kenmerkt Kim? Kim is sociaal, creatief, actief, ondernemer, enthousiast, kletskop, dromenjager, oplossingsgericht, mensenmens, gevoelig, fan van mindfulness en emotioneel lichaamswerk.

Kim heeft in Amsterdam gestudeerd; HRM, Pedagogische wetenschappen, bachelor Social work, cognitief gedragstherapie en Mindfulness Based Cognitive Therapie (MBCT voor GGZ professionals). Kim is geregistreerd bij de beroepsvereniging VGCt. Eind 2022 zal ze de opleiding Trauma Release Breathwork (TRB) afronden. Ze heeft ruim acht jaar als behandelaar gewerkt in de kinder-jeugdpsychiatrie (de Bascule/ Levvel). Ze heeft ervaring met gedragsstoornissen (ODD-CD), ADHD, angst- en dwang problematiek, eetstoornissen, lichamelijk onverklaarbare klachten en trauma.  Vervolgens is ze haar dromen achterna gegaan en is ze vanuit drie voor haar belangrijke kernwaarden gaan ondernemen namelijk, bewust leven, liefde en verbinding. Tot 2016 was ze mede-eigenaar van Mindswitch (mindfulness trainingen). Als vrijwilliger was ze betrokken bij 365 Dagen Succesvol. Kim is eigenaar van Mindtrainers en in 2020 heeft ze in Amsterdam een praktijk opgezet de Food Mind Studio.

mindtrainers.nl
foodmindstudio.nl
Kim Oostendorp

Mindtrainer Nicole van Vugt

Nicole is orthopedagoog. Zij verzorgt trainingen binnen het onderwijs en gezin.

Wat kenmerkt Nicole? Nicole is open, toegankelijk, sensitief, bedachtzaam, vrolijk, creatief, ondernemend, nieuwsgierig, tikkeltje eigenwijs, controle behoeftig, gevoelig, zorgzaam, verbinder, avontuurlijk, analytisch.

Nicole heeft in Utrecht haar master Orthopedagogiek in 2013 afgerond. Gedurende haar studie heeft ze van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ook in het buitenland ervaringen op te doen. Nicole heeft een passie voor culturele diversiteit en ontwikkelingswerk. Vanaf 2014 werkt Nicole als zorgcoördinator bij een instelling die ambulante begeleiding biedt voor kinderen en jongeren met zeer uiteenlopende psychische problematiek. De afgelopen jaren heeft Nicole ontdekt dat haar interesse ligt bij de ontwikkeling van jonge kinderen, internaliserende problematiek (zoals angst –en stemmingsproblematiek) en het systemisch werken met de gehele omgeving van het kind. In 2015 heeft Nicole bij Mindswitch (Kim Oostendorp) zelf de MBCT-training (Mindfulness Based Cognitive Therapy) gevolgd en is hierna in aanraking gekomen met de Dierenvriendjes methode. Ze is mede-eigenaar van kindercoaching praktijk GOAL waar de dierenvriendjes een belangrijk onderdeel zijn in de behandeling. 

kindercoachinggoal.nl
Nicole van Vugt

Mindtrainer Marise Edelijn

Marise is orthopedagoog. Zij verzorgt trainingen binnen het onderwijs en voor kinderen.

Wat kenmerkt Marise? Marise is enthousiast, spontaan, gezellig, creatief, betrouwbaar, betrokken, positief, open, vriendelijk en flexibel.

Marise heeft aan de Universiteit Utrecht haar bachelor Pedagogische Wetenschappen in 2012 en haar master Orthopedagogiek in 2013 afgerond. In 2014 heeft zij haar lesbevoegdheid Pedagogiek behaald. De afgelopen jaren heeft Marise gewerkt in zowel het onderwijs als Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ). Haar expertise is GGZ problematiek en het jonge kind. Marise gaat zichzelf hier verder in specialiseren, ze gaat vanaf september 2020 de opleiding tot Infant Mental Health (IMH)-specialist volgen. Als IMH-specialist is Marise gespecialiseerd in de ontwikkeling van de ouder-kindrelaties, de rol van trauma, de ontwikkeling van hechtingsprocessen en (ontwikkeling) psychopathologie bij ouder of kind. In 2019 heeft Marise bij Mindtrainers (Kim Oostendorp) zelf de MBCT-training (Mindfulness Based Cognitive Therapy) gevolgd en is hierna in aanraking gekomen met de Dierenvriendjes methode. Ze is mede-eigenaar van kindercoaching praktijk GOAL waar de dierenvriendjes een belangrijk onderdeel zijn in de behandeling. 

kindercoachinggoal.nl
Marise Edelijn

MINDTRAINER IRIS RUFF 

Iris is jeugdhulpverlener. Zij verzorgt trainingen in zorg en voor kinderen.

Wat kenmerkt Iris? Iris is open, liefdevol, betrokken, leergierig, onderzoekend, ondernemend, sociaal, gezellig, yogi, gelooft in de kracht van kwetsbaarheid en wil stigmas bestrijden.

Iris heeft aan Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd. Daarnaast heeft ze gewerkt met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in zowel het onderwijs, de psychiatrie als maatschappelijke opvang. Daarnaast is ze verder gaan studeren en heeft de opleidingen Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) afgerond en Life & Health coach (ICF). Een paar jaar is ze naar het buitenland gegaan om op een school voor 'peace & conflict resolution' te gaan werken en gaf daar o.a ook mindfulness & yoga trainingen. Iris heeft tegenwoordig haar eigen praktijk Innerwaze waar ze Holistische coaching trajecten aanbiedt.

innerwaze.nl
Iris Ruff

Mindtrainer Sophie van Schieveen

Sophie is psycholoog en verzorgt trainingen in het onderwijs.

Wat kenmerkt Sophie? Sophie is positief, creatief, liefdevol, invoelend, dienstbaar, zorgvuldig, avontuurlijk, natuurlijk, open, humor.

Sophie heeft aan de UvA in Amsterdam haar Master Toegepaste Sociale Psychologie gehaald. Daarna werkte zij ruim vier jaar als marktonderzoeker op het gebied van gezondheid voor commerciële en non-profit organisaties. Het leggen van verbanden sprak haar aan maar de behoefte groeide om meer met en voor mensen te werken. Zij stapte over van bureauzijde naar bedrijfszijde om zich als psycholoog en projectmedewerker in te zetten voor organisaties met een direct maatschappelijk belang. De afgelopen tien jaar heeft Sophie zich ontwikkeld op het gebied van mindfulness en bewustwording. Naast Mindtrainers voor kinderen heeft ze haar eigen praktijk in Mindful Scheiden. Sophie is ervaringsdeskundige op het gebied van (echt)scheiding en kinderen en heeft ook op dat vlak de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd. Momenteel zet zij zich ook vanuit Humanitas in voor ouders en kinderen die na een scheiding omgangsafspraken willen opbouwen/stabiliseren. Ze heeft kennis van opvoeding en communicatie aan kinderen (inclusief haar twee zonen). 

Mindful Scheiden
Sophie van Schieveen

Mindtrainer Kim de Haan

Kim is pedagoog en werkt op dit moment aan de ontwikkeling van de content voor in de klas en binnen het gezin.

Wat kenmerkt Kim? Kim is ondernemend, sensitief, empathisch, structuur, gedisciplineerd, creatief, toegankelijk, kwetsbaarheid als kracht, avontuurlijk en analytisch.

Kim studeerde pedagogiek aan de NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden. Tijdens deze opleiding heeft ze verschillende ervaringen opgedaan in de jeugdzorg en kinderopvang. Kim heeft opgemerkt dat het belangrijk is om ouders en kinderen met rust en vriendelijkheid te benaderen en hen te zien in hun gedrag en te erkennen in hun gevoel. Ze heeft haar afstudeeronderzoek bij Mindtrainers voor Kinderen gedaan naar de effectiviteit van het klassenprogramma van de dierenvriendjes. Hiermee heeft ze een mooie bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de dierenvriendjes methode. 

Kim de Haan

  • Dierenvriendjes voor kinderen

Neem contact op