De dierenvriendjes onderwijsprogramma

De dierenvriendjes onderwijsprogramma

In het Nederlandse onderwijs ligt de nadruk op vakinhoudelijke prestaties, zoals taal en rekenen. Tijdens de dierenvriendjes lessen ontwikkelen kinderen zelfbewustzijn! Hoezo is dit belangrijk? Kinderen hebben steeds vaker last van onrust, stress, piekergedachten, prikkelgevoeligheid, onzekerheid en faalangst etc. Dit is zichtbaar in ontwikkelingsproblemen zoals bijvoorbeeld gebrek aan concentratie, niet luisteren naar wat van je verwacht wordt of bang zijn om het verkeerd te doen. Ieder kind is anders en heeft iets anders hierin nodig. Leerkrachten zijn op zoek naar werkzame handvatten om ieder kind te ondersteunen en waar nodig te coachen op de persoonlijke ontwikkeling.

Zelfbewustwording | Leren wie je bent

Tijdens de dierenvriendjes lessen leren kinderen aandacht besteden aan hun belangrijkste instrument namelijk: zichzelf!

Leren wie je bent’ oftewel zelfbewustwording wordt door hulp van de dierenvriendjes in de klas op een vriendelijke wijze toepasbaar. Meester Kees de Kikker en de dierenvriendjes maken het stuk makkelijker om met kinderen over ‘zichzelf’ in gesprek te gaan. De dierenvriendjes geven taal aan gedrag, talenten, gedachten, gevoelens en emoties. 

Welke talenten laat een kind in gedrag zien (TOP)? Welke talenten gun je een kind nog te leren voor een goede balans en levenshouding (TIP)? Wat denkt een kind en is dit helpend? Hoe gaat een kind met gevoelens en emoties om? Meester Kees houdt zijn klas een vriendelijke spiegel voor en leert hen een goede vriend voor zichzelf en anderen te zijn. In de klas van Meester Kees de Kikker worden er dagelijks stille kikker pauzes genomen. Kinderen leren in stilte met zichzelf  te zijn. Ze worden zich bewuster van hun gedachten, gevoelens en emoties. De stille kikker pauzes dragen bij aan het vergroten van de aandacht, ontspanning en zelfregulatie.

Balans en levenshouding

Gedurende het schooljaar helpen 54 dierenvriendjes talenten een goede balans en levenshouding te stimuleren.

Voorbeelden talenten 

 • Concentratie
 • Rekening houden met
 • Doorzettingsvermogen
 • Optimisme
 • Creativiteit
 • Geduld
 • Veerkracht
 • Samenwerking

Mindfulness ontwikkelthema's

In de dierenvriendjes methode komen de volgende mindfulness ontwikkelthema's terug.

 1. Verbondenheid
 2. De aandacht trainen
 3. Een goede balans
 4. Vriendelijke aandacht voor jezelf en elkaar
 5. In contact zijn met jezelf en elkaar

Aandacht voor kindfactoren

Daarnaast helpen de dierenvriendjes leerkrachten op een plezierige manier aandacht te besteden aan kindfactoren en de ontplooing hiervan. 

Welke kindfactoren krijgen in de klas aandacht?

 • Gedrag
 • Talenten 
 • Gedachten
 • Gevoelens/emoties

Communicatie en opvoeding ouders

De dierenvriendjes zorgen ervoor dat leerkrachten, kinderen, ouders dezelfde taal leren spreken. Dit kan helpend zijn in de communicatie en relatie met elkaar. De dierenvriendjes helpen leerkrachten op een vriendelijke manier met ouders te bespreken wat er nodig is in de opvoeding.

Krijgt jouw kind de dierenvriendjes lessen op school?

Wij vinden het belangrijk dat je als ouder ook de dierenvriendjes leert kennen. 

Meld je hier aan voor het online jaarprogramma!

De lesprogramma's

Onderbouw+ (4 - 6/7 jaar) | De dierenvriendjes 'Wie ben ik?'
Doel: Vriendelijk kennismaken met jezelf met hulp van de dierenvriendjes en hun talenten. Ontdekken welke talenten in gedrag aanwezig zijn.

Middenbouw (6/7 - 9 jaar) | De dierenvrienden 'Het belangrijkste instrument dat ben ik'
Doel: Ontplooien van zelfkennis, zelfreflectie en zelfregulatie. Ontdekken welke talenten in de ontwikkeling helpend zijn om in balans en met een fijne levenshouding op te groeien.

Bovenbouw (9 - 12 jaar) | De vrienden 'Ik ben een goede vriend voor mijzelf en anderen'
Doel: Vergroten van zelfkennis, zelfreflectie en zelfregulatie. Ontdekken hoe je in het leven een goede vriend voor jezelf en anderen kan zijn.

De lesonderdelen

De leerkracht verzorgt dagelijks een dierenvriendjes les van 15 minuten. De les is elke dag opgebouwd uit verschillende lesonderdelen.

Introductie

Om de dierenvriendjes karakters in de klas aan de kinderen te introduceren werkt de leerkracht met een voorleesboek en audio luisterverhalen.

Talentgesprek 

In de klas werkt de leerkracht met de dierenvriendjes talentenkaarten. De kinderen ontdekken hun talenten en leren nieuwe talenten in gedrag te ontwikkelen.

Bewegingsoefening (yoga)

De leerkracht verzorgt in de klas een dierenvriendjes bewegingsoefening (yoga). De kinderen oefenen om zich te verbinden met hun lichaam en de stilte in zichzelf te vinden.

Stille kikker pauze (mindfulness)

De leerkracht verzorgt stille kikker pauzes. In deze stille aandacht- en ontspanningsoefeningen leren kinderen zich te verbinden met zichzelf. De oefeningen dragen bij aan het ontwikkelen van de zelfregulatie.

Zelfonderzoek (inquiry)

De leerkracht onderzoekt met de kinderen wat zij aan zichzelf in de stille kikker pauzes opmerken.

Kees de Kikker momentjes (zelfreflectie)

De leerkracht staat tijdens Kees de Kikker momentjes (zelfreflectie) stil bij gedrag, talenten, gedachten, gevoelens en emoties. Met hulp van de dierenvriendjes wordt het innerlijk functioneren en persoonlijke ontwikkeling van een kind/kinderen vriendelijk besproken. 

Activiteit met talent 

Bij elk talent hoort een actitviteit in de vorm van een spel of groepsgesprek. De activiteit met talent is gekoppeld de ontwikkelthema’s. Voor de bovenbouw zijn er themalessen.

Klik hier voor de dierenvriendjes informatiemap voor het onderwijs

Trainersopleiding voor het onderwijs

Ben je leerkracht en wil je zelf als Mindtrainer voor kinderen met de dierenvriendjes aan de slag? Klik hier

Kennismaken?

Stuur via onderstaand contactformulier een bericht en wij nemen contact met je op.

 • Dierenvriendjes voor kinderen

Neem contact op